Ανορθωση στηθους

Ανορθωση στηθους

Μαστοπηξία ή ανόρθωση είναι η επέμβαση η οποία βελτειώνει την μορφή του στήθους, καθώς και την σχετική πτώση. Συχνά συνδιάζεται με την αύξηση και του μεγέθους με την βοήθεια ενθεμάτων.

Elimed